Als je lijf je lief is

Een grafiek met voorbeelden van MET waarden bij verschillende activiteiten.

Investeren in een dynamische werkomgeving versus de ROI van het menselijk kapitaal

Sedentair (inactief) gedrag wordt omschreven als gedragsactiviteiten waar het energiegebruik onder de 1.5 METS* ligt.

Bij een zittend beroep ligt deze waarde zelfs nog onder deze 1.5 METS. Dit gegeven op zich is niet ongezond, sedentair gedrag is pas ongezond wanneer het onafgebroken voor een lange tijd wordt aangehouden.

Het zit sta bureau is het middel om sedentair gedrag in de kantooromgeving te verminderen.

Professor Alan Hedge deed onderzoek naar beweging op de werkvloer om vermoeidheid, lichamelijke onbehaaglijkheid, pijn in de gewrichten en andere problemen te voorkomen. Hieruit bleek dat de afwisseling tussen de zit en sta houding zorgt voor een verhoging van de medewerker zijn welzijn en productiviteit. Een nog interessantere uitkomst is; de uitval van medewerkers met werkgerelateerde klachten nam aanzienlijk af.

U weet als geen ander wat het belang voor een organisatie is om gezonde medewerkers in dienst te hebben.

Gezonde medewerkers zijn productiever en brengen minder verzuimkosten met zich mee.

Uit een onderzoek onder 200 gebruikers van een zit sta bureau kwam het volgende resultaat.

Bij deze groep leidde het staand werken tot:

Dynamischer werken 67,70%
Hogere concentratie 31,70%
Meer plezier bij het werk 31,60%
Tijdwinst 27,60%
Meer werkgenot 24,60%
Stijging productiviteit 5-10%

De stijging in productiviteit is een waardevol gegeven wanneer we de Return On Investment willen berekenen.

Stelt u zich eens voor wat het met de bedrijfs omzet zou doen wanneer uw medewerkers 5 % meer productiviteit zouden realiseren per dag. U kunt dit simpel hieronder uitrekenen wanneer u het aantal werkuren die besteed zijn aan activiteiten waar de organisatie omzet mee genereert en het uurloon invult.

Vergeet niet de gratis white paper aan te vragen; Hoe staand werken zorgt voor minder verzuim, meer productiviteit en meer winst.

*De MET-waarde is een meeteenheid binnen de fysiologie die gebruikt wordt om aan te geven wat de hoeveelheid energie is van een bepaalde fysieke inspanning, ten opzichte van de hoeveelheid benodigde energie in rust. Onze MET-waarde in rust is 1. Bij een activiteit van 2 MET verbruik je dus 2 maal de energie die je normaal tijdens rust verbruikt.

Een gezonde leefstijl heeft tenminste dertig minuten per dag, over de dag verdeeld, een gedragsactiviteit van een MET waarde boven de drie. Let op! Een uur sporten in de avond heft een te lage MET waarde overdags niet op! 

Wilt u regelmatig tips ontvangen? Druk op de knop hieronder!